Craniometry teriminin tıbbi anlamı; n. Kafataslarını ölçme bilimi.