Craniopharyngeal teriminin tıbbi anlamı; a. Kafatası ve farenkse ait.