Cranioscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.