Craniostosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.