Crater teriminin tıbbi anlamı; n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).