Crematorium teriminin tıbbi anlamı; n. Cesetlerin yakılarak kül haline getirilmesini sağlayan kurum.