Cribriform teriminin tıbbi anlamı; a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis