Cricoid teriminin tıbbi anlamı; a. Halka gibi, halkası, krikoid.