Cricoidectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.