Crista Ampullaris teriminin tıbbi anlamı; anat. Şişek boşluğunda yarımay biçiminde çıkıntı yapan bir ibik.