Crista Ethmoidalis teriminin tıbbi anlamı; anat. İçyan yüzde orta boynuzcuğun yapıştığı eğik ibik.