Crista Transversalis teriminin tıbbi anlamı; anat. Komşu diş tümsecikleri arasındaki enine bağlantı ibiği.