Crista Urethralis teriminin tıbbi anlamı; anat. Siyeğin arka çitinde bulunan oldukça kalın boyuna kıvrım.