Crista teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.