Critical Stage teriminin tıbbi anlamı; Yaş dönümü devresi, kritik çağ. See: Climacteric;