Crohn's Disease teriminin tıbbi anlamı; n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.