Crossed teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Haç şeklinde çaprazlayan; 2. vücudun karşıt taraflarını tutan.