Crucial teriminin tıbbi anlamı; a. Haç şeklinde, haçsı, cruciatus.