Cruciform Ossea teriminin tıbbi anlamı; anat. Yarımteğre boruların kemikten yapılmış incikleri.