Crus Breve teriminin tıbbi anlamı; anat. kısa kol.