Crus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.