Cryesthesia teriminin tıbbi anlamı; n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.