Cryoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.