Cryptectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.