Crystalfibrin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.