Crystalloid teriminin tıbbi anlamı; a. Kristalsi, billür şeklinde.