Cuboid teriminin tıbbi anlamı; a. Zarsı, küboid, cuboides.