Cuboidal Epithelium teriminin tıbbi anlamı; Küp şeklindeki (kübik) hücrelerden oluşan epitel tabakası (Dikey kesitte hücreler küp şeklini andırır);