Culdocentesis teriminin tıbbi anlamı; n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.