Current teriminin tıbbi anlamı; Çalışan kaslarda meydana gelen cereyan.