Cutaneous Leischmaniasis, Leischmaniaosis teriminin tıbbi anlamı; Leishmania tropica'nın sebep olduğu, tatarcığın ısırdığı deri bölgesinde ülserleşmeye uzanan çıban şeklinde ağrısız lezyon (Hindistanda, Küçük Asya memleketlerinde ve kuzey Afrika'da yaygındır).