Cysticercus teriminin tıbbi anlamı; n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.