Cystology teriminin tıbbi anlamı; n. mesane bahsi (bilgisi), sistoloji.