Cytotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.