Cyturia teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.