Dacryagogatresia teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.