Dacryoadenectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.