Dacryoadenitis teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.