Dacryocyst teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı kesesi.