Dacryocystalgia teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.