Dacryocystitis teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.