Dacryohemorrhea teriminin tıbbi anlamı; n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.