Dacryuria teriminin tıbbi anlamı; n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.