Dactyl teriminin tıbbi anlamı; n. El veya ayak parmağı.