Dactylion teriminin tıbbi anlamı; n. parmaklar arasında perde olması.