Dactylolysis teriminin tıbbi anlamı; n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.