Dactyloscopy teriminin tıbbi anlamı; n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.