Dahlin teriminin tıbbi anlamı; n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.