Daily Dose teriminin tıbbi anlamı; Bir ilacın 24 saat içinde alınacak miktarı, günlük doz;