Dakin's Solution teriminin tıbbi anlamı; Sodyum hipokloridin sudaki eriyiği (antibakterist olarak kullanılır);